tooltip

หากประสบปัญหาว่า ไม่เข้าใจระบบจัดการตัวใหม่ ว่าต้องคลิกตรงไหนยังไง หรือว่าต้องใส่อะไรลงไปในช่องไหน ทาง exteen ได้เตรียมระบบให้คำแนะนำง่ายๆ โดยคุณสามารถคลิกได้ที่ Show Tooltips

 

 

เมื่อคลิกแล้วจะมีข้อความช่วยเหลือปรากฏขึ้นมาตามส่วนต่างๆ